NOVI UPORABNI KVADRATI NA OŠ HRASTNIK

Občina Hrastnik kot ustanovitelj OŠ Hrastnik objavlja Razpis za finalizacijo šolskega prostora in gradnjo manjšega prizidka za dostop do prostora nad kuhinjo.

Občina se je odločila finalizirati šolski prostor nad kuhinjo in zgraditi manjši prizidek za dostop do prostora nad kuhinjo. Gradbeno dovoljenje za prizidek in spremembo namembnosti prostora nad kuhinjo je občina pridobila že leta 2011.

FINALIZACIJA PROSTOROV NAD KUHINJO

Prostori so bili predvideni za šolsko knjižnico, do sedaj pa se dela niso opravila. Zaradi povečanja števila učencev in trenutnih večjih potreb tudi zaradi rekonstrukcije in novogradnje nove šole v Dolu pri Hrastniku je namen občine in šole pridobiti dve dodatni učilnici za pouk. Prostor se bo s predelnimi stenami razdelil na manjši hodnik, dve učilnici in kabinet.

PRIZIDEK

Med staro obstoječo šolsko zgradbo in delom, ki se rekonstruira nad kuhinjo, je sedaj nepozidan pas, na njem je postavljen pritlični montažni objekt, ki se bo odstranil, nepozidano vrzel pa bo zapolnil novo zgrajeni prizidek, ki se bo navezal na obstoječo šolo. Prizidek bo izpolnil prostor med obstoječimi učilnicami in sanitarnim vozlom. Vhod k novim učilnicam bo možen iz šolskega hodnika. Streha prizidka se bo izvedla v podaljšku strehe obstoječega objekta in se polkrožno zaključila.

SLABIH 200 KVADRATNIH METROV NOVIH POVRŠIN

Z gradbenim posegom bo šola pridobila dve novi veliki učilnici, vsak s po dobrih 60 m², kabinet z dobrih 10 in hodnik z več kot 63 m² površine. Kakšna bo cena projekta pa bo znano po prispelih ponudbah in izbiri izvajalca.

Izvajalci imajo možnost prijave na razpis le še do 28. marca. Najdejo pa ga na spletni strani občine Hrastnik.

N.Z.