Dan po zaključku prvega natečaja Branju prijazna občina, ki traja od Prešerna do Prešerna (8.februar – 3.december), so 4. decembra v Kranju podelili certifikate za 18 občin, ki so izpolnjevale kriterije in prepričale komisijo, da so Branju prijazne občine.

Certifikate je podeljevala predsednica Združenja splošnih knjižnic Slovenije Vesna Horžen, s podporo ministrstva za kulturo RS in Skupnosti občin Slovenije. Med prvimi prejemnicami je tudi Občina Šmartno pri Litiji.

Šmarska občina je prepričala s spodbudnimi akcijami ter s podporo mnogim društvom in institucijam, ki so pobudnice projektov za širjenje bralne kulture: Rastoča knjiga Primskovo (izvajalec Etnološko društvo Jurij Humar Primskovo), Popotovanje od Litije do Čateža (Levstikova pot), Valvazorjeva založniška dejavnost  (Javni zavod Bogenšperk), Šmarske knjigobežnice (pobuda civilne iniciative – občina je projekt izgradnje financirala), podpora knjižnih izdaj pri društvih, zavodih in institucijah ter njihova popularizacija.

Prejemnikom priznanj je iskreno čestital tudi minister za kulturo RS, Anton Peršak, pomembnost branja je izpostavil tudi predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez.

Šmarski naziv je sprejel podžupan Peter Avbelj. 

 

Ministrstvo za kulturo o javnem natečaju Branju prijazna občina »Javni natečaj Branju prijazna občina je nastal z namenom, da občine spodbudi k bolj aktivnemu delovanju v lokalni skupnosti in povezovanju med različnimi organizacijami za izboljšanje bralne pismenosti in bralne kulture. Občine, ki so pridobile nazive so v svoji vlogi predstavljale dejavnosti lokalne skupnosti in njenih zaposlenih na področju branja. Hkrati je bil eden izmed pomembnih pogojev za sodelovanje financiranje dejavnosti knjižnic, ki so osrednja organizacija, ki vpliva na bralne navade in kulturo v družbi. Strokovna komisija je izbrala 18 občin, ki so izpolnili vse pogoje natečaja in ki s svojimi praksami izstopajo, tako da uspešno spodbujajo sodelovanje in vključevanje prebivalcev lokalne skupnosti, da gojijo branje kot temeljno vrednoto družbe.«