Občina Zagorje obvešča svoje občane o nevarnosti, ki jih prinaša nova kurilna sezona v zagorski dolini. Pred vsem opozarjajo na pravilno pripravo drv za kurjenje in pravilno kurjenje. Občani morajo biti pozorni na dnevne koncentracije prašnih delcev PM 10 v zraku.

Dnevno gibanje njihovih koncentracij lahko sproti spremljate preko spletne strani Občine Zagorje ob Savi na povezavi označeni z »trenutna kakovost zraka« in na monitorju v prehodu Delavskega doma. Napoved koncentracije PM10 in priporočila za varovanje zdravja so dostopna na povezavi »onesnaženje PM10«.

Emisije PM10 iz kurilnih naprav lahko zmanjšate s pravilno pripravo drv in s pravilnim kurjenjem.

V malih kurilnih napravah je prepovedano sežiganje plastike, obdelanega lesa, oblačil in drugih odpadkov. Če kurite les, ki je pravilno sušen, privarčujete gorivo, manj onesnažujete zrak in varujete svoje zdravje.

Zniževanje vlažnosti bukovih drv

Kaj so prašni delci? 

Prašni delci je poljudni izraz za delce PM10 in PM2,5, ki so mikroskopsko majhni drobci trdne ali tekoče snovi, razpršeni v zraku. Delci PM10 so delci z velikostjo do 10 mikrometrov, delci PM2,5 pa delci z velikostjo do 2,5 mikrometra. Prašni delci med drugim vključujejo prah, dim, saje, delce iz obrabe pnevmatik in cestišča, delce prsti.

Zakaj so prašni delci škodljivi za zdravje?

Učinek prašnih delcev na naše zdravje in okolje je odvisen od njihove velikosti in sestave. Manjši prašni delci so za zdravje škodljivejši, ker lahko prodrejo globlje v pljuča in telo. Na prašne delce so lahko vezane številne škodljive in strupene snovi, kar je odvisno od vira prašnih delcev, na primer težke kovine, policiklični aromatski ogljikovodiki.

Katere bolezni so posledica onesnaženosti zraka s prašnimi delci? 

Izpostavljenost onesnaženemu zraku s prašnimi delci (delci PM10 in PM2,5) povzroča številne bolezni in predčasno smrt. Med najpogostejšimi posledicami so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, rak, povečano tveganje za umrljivost novorojenčkov.