Osnovne šole pričenjajo z vpisi v prve razrede

V mesecu februarju v osnovnih šolah potekajo vpisi v prvi razred. Šole same določijo dneve, ko bodo vpisovale otroke, v velikem delu šol pa bodo prijave izvajali v prvih dveh tednih februarja. Po pričakovanjih ministrstva za izobraževanje bo v šolskem letu 2019/20 v šolske klopi sedlo okoli 20.600 prvošolčkov, kar je 1100 manj kot v prejšnjem.

V prvi razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki so ali bodo v letošnjem koledarskem letu dopolnili starost šest let, torej so bili rojeni leta 2013. V kolikor starši ali zdravstvena služba menijo, da otrok še ni pripravljen za vpis v šolo, lahko predlagajo odložitev šolanja, pri čemer pa je treba nepripravljenost posebej ugotavljati. Možen je tudi predčasen vpis, ki ga zakon posebej ne ureja. V tem primeru morajo starši na šolo nasloviti vlogo, o kateri odloči ravnatelj, v primeru pritožbe pa pritožbena komisija.

 

Letno je v prvi razred predčasno konstantno vpisanih okoli 50 otrok, medtem ko se odloženi vpis v zadnjih letih precej povečuje. V lanskem šolskem letu je bilo v prvi razred vpisanih 21.700 otrok, od tega 2096 ali 9,7 odstotka z odloženim vpisom. V Sloveniji so otroci ob vstopu v šolo stari od pet let in osem mesecev do šest let in osem mesecev, kar je podobno kot v večini držav z visoko razvitim šolskim sistemom. Otroka je v osnovno šolo vpisati v kraju, kjer stalno oziroma začasno prebiva. Starši ga lahko vpišejo tudi v drugo šolo, vendar mora ta s tem soglašati.