S podpisom pogodbe med Občino Hrastnik in konzorcijem družb Petrol in Javna razsvetljava Ljubljana d.o.o., so stekle aktivnosti za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v občini Hrastnik. Gre za enega večjih projektov javno-zasebnega partnerstva na področju javne razsvetljave v slovenskih občinah.

Predmet koncesijskega razmerja je izvajanje javne službe, ki obsega vzdrževanje objektov, naprav in opreme ter omrežja javne razsvetljave in drugih objektov, naprav in opreme javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega, nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave. Koncesionar bo prevzel lokalno gospodarsko javno službo za obdobje 15 let.

V sodelovanju s konzorcijem družb Petrol in Javna razsvetljava Ljubljana bo Občina Hrastnik izboljšala energetsko učinkovitost javne razsvetljave. Skupni zajamčeni prihranek električne energije za javno razsvetljavo bo znašal 393.000 kWh letno.

Prenova v sklopu katere bo zamenjanih 991 svetilk se bo pričela izvajati v naslednjem tednu in bo dokončana predvidoma do sredine meseca julija. V tem času bo lahko delovanje sistema javne razsvetljave občasno moteno, zato občane prosimo za razumevanje.