Prišel je čas, ko smo praznično razpoloženi  v pričakovanju novega leta. Poleg tega pa je tudi čas, ko je uporaba pirotehničnih izdelkov precej povečana. In ravno pri slednjem bi se morali uporabniki malce zamisliti, pred vsem z vidika varnosti.

Nekaj dejstev o pirotehničnih izdelkih

Pirotehnika poleg zvočnega in okoljskega onesnaženja povzroča tudi mehanske poškodbe ljudi. Kljub nenehnim opozorilom se je letos zgodilo že veliko nesreč, tudi z zelo hudimi, nepopravljivimi posledicami. Očitno opozorila ne zaležejo kaj dosti.

Škodljivost ognjemetov

 

Narejene so bile študije, ki dokazujejo škodljivost ognjemetov za ljudi in živali. Kajti, ognjemet poleg strašanskega hrupa in močnih svetlobnih efektov, povzroča tudi onesnaženje ozračja s prašnimi delci, ki so zelo majhni in zelo nevarni. Ti mikronski delci vsebujejo vse prej kot koristne snovi za življenje. V prahu oziroma delcih so kalij, žveplov dioksid, stroncij, vanadij, titan, bari, svinec, baker, aluminij, magnezij, antimon, mangan, cink, žveplo in saje. Nič kaj spodbudna druščina za zdravje, ki se v zraku in na tleh zadržuje lahko tudi dlje časa, odvisno od vremenskih razmer.

Nakup pirotehničnih izdelkov

Pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij. Njihova uporaba je lahko ob nepravilni uporabi zelo nevarna.

Vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku in mora vsebovati navodila za varno uporabo, zato kupujte pirotehnične izdelke le pri pooblaščenih trgovcih za prodajo pirotehničnih izdelkov na drobno. Ti so strokovno usposobljeni za tovrstno prodajo in kupcu lahko svetujejo.

Nakup pirotehničnih izdelkov pri preprodajalcih (npr. na tržnici) na policiji odsvetujejo, saj ti izdelki niso označeni v skladu z zakonom in podzakonskimi akti in niso opremljeni z navodili za varno uporabo v slovenskem jeziku, tovrstna prodaja pa je tudi prepovedana.

Kdaj je dovoljena prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do 2 . januarja.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (npr. petarde), je v Republiki Sloveniji strogo prepovedana.

Ognjemetni izdelki kategorije 1 so izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Ne glede na to je izdelke, ki imajo glavni učinek pok, prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ni dovolj stara za nakup določenega pirotehničnega izdelka, zahtevati, da dokaže svojo starost z javno listino.