Redarska služba Skupne občinske uprave občin Dol pri Ljubljani, Litija, Trebnje, Šentrupert in Šmartno pri Litiji bo v prihodnjem tednu izvajala meritve hitrosti. Vozniki, bodite še posebej previdni in upoštevajte omejitve na naslednjih lokacijah:
Ponedeljek, 15.1.2024 – Občina Šmartno pri Litiji
Sreda, 17.1.2024 – Občina Litija in Dol pri Ljubljani
Četrtek, 18.1.2024 – Občina Šentrupert
Naj pa opozorimo še, da upoštevajte omejitve vsak dan in ne le tedaj, ko se izvajajo meritve hitrosti.