Redarji v Hrastniku

Občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje bodo v okviru svojih pristojnosti v prihodnjem tednu – med ponedeljkom, 20. marcem in petkom, 24. marcem opravljali poostren nadzor nad ustavljanjem in parkiranjem vozil na označenih poteh, namenjenih intervencijskim vozilom. Kontrolirali bodo predvsem v okolici Zdravstvenega doma Hrastnik in na drugih območjih kratkotrajnega parkiranja v občini Hrastnik.
Občina Hrastnik zato voznike poziva, da vozila parkirate v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Ne le ta teden. Vedno.