Direktorja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v likvidaciji Janija Žlaka je Slovenski državni holding imenoval za likvidacijskega upravitelja podjetja. V tej vlogi bo moral v najkrajšem možnem zaključiti vse postopke, med drugim zakon predvideva, da že letos zaključi z ekološko-prostorsko sanacijo.

Podjetje bo dokončno likvidirano v 2020, medtem ko bo treba RTH iz registra izbrisati v skladu z rudarsko zakonodajo. »Imenovanje razumem kot priznanje za uspešno delo v zadnjih štirih letih in kot zaupanje SDH, da likvidacijski postopek uspešno zaključimo. Obenem je to tudi močan strokovni izziv zame in za ekipo izvajalcev, ki bo likvidacijo vodila,« se je odzval Žlak.Za preživetje tega zadnjega poslovnega leta oziroma za dokončanje del po veljavnem srednjeročnem programu 2013-2018 RTH potrebuje še 3,1 milijona evrov. Žlak pričakuje vladni podpis aneksa v tej višini v kratkem.