Zbudili smo se v novo jutro, prvo v letu 2024.

Naj bo leto, danes začeto, mirno, polno zdravja in upanja v boljši jutri.

Naj bo polno razumevanja in medsebojne ljubezni, naj ne bo pomanjkanja niti osamljenosti.

Skratka – vse dobro v letu 2024 vam želimo iz uredništva Naše Zasavje!