Leta 1993 je Generalna skupščina ZN razglasila 22. marec za svetovni dan voda. S tem je želela svetovno javnost opomniti na pomen vode in na nujnost dobrega gospodarjenja z vodnimi zalogami. Letos obeležujemo svetovni dan voda pod sloganom Voda za vse – ne prezrimo nikogar. Številni dogodki na temo so se zvrstili že tekom tedna, dogajanje pa bo danes doseglo vrhunec s predavanji, posveti in prireditvami ter tudi protestom, ki ga v Ljubljani z namenom zaščite Mure pripravlja Zveza društev Moja Mura.

Glavna tema letošnjega svetovnega dneva voda je Voda za vse – ne prezrimo nikogar. ZN ob tej priložnosti izpostavljajo možnosti dostopa do čiste pitne vode in do ustreznih sanitarij za vse ljudi. Tako je eden izmed globalnih ciljev do leta 2030 vsem zagotoviti tako dostop do pitne vode in sanitarne ureditve kot tudi trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

PITJE VODE IZ PIPE JE NAŠEM ZDRAVJU IN OKOLJU PRIJAZNJŠE

V Sloveniji smo pravico do pitne vode leta 2016 zapisali v ustavo, a kljub temu okoli 130.000 Slovencev še vedno ne ve, kakšno vodo pije, so opozorili strokovnjaki ta teden. Gre za posameznike, ki nimajo dostopa do javnega vodovoda in se z vodo oskrbujejo iz lastnih zajetij. V Zbornici komunalnega gospodarstva so mnenja, da je oskrba z vodo v Sloveniji ena najbolje urejenih javnih služb. Pitje vode iz pipe je bolj zdravo in okolju prijaznejše kot uživanje vode iz plastenk, zato so v slovenskih komunalnih podjetjih tudi pripravili pobudo Voda iz pipe, katere cilj je, da bi pitje vode iz pipe postalo vsakodnevna praksa.

SLOVENIJA SE SPOPADA Z TEŽAVAMI NA PODROČJU ODVAJANJA VODA

Izzivi se pojavljajo na področju odvajanja voda, kjer država načrtuje opremljanje z javno kanalizacijo v naseljih, v katerih živi okoli 78 odstotkov prebivalcev države. Za okoli 445.000 prebivalcev pa se bodo rešitve iskale drugače, predvsem z individualnimi sistemi za odvajanje in čiščenje. Tudi pri javni kanalizaciji kljub napredku država napreduje počasi in zamuja z roki. Pred nami je tudi rok za ureditev odvajanja in čiščenja odpadne vode v manjših naseljih in tam, kjer se bodo iskale individualne rešitve, a so ti projekti predolgo stali ob strani, je opozorila Brigita Jamnik, članica upravnega odbora Slovenskega društva za zaščito voda.

Pri zagotavljanju vode za vse bo treba pomisliti tudi na tiste, za katere je strošek pitne vode previsok zaradi prenizkih prihodkov.

DOGODKI OB OBELEŽEVANJU SVETOVNEGA DNEVA VODA

Na Agenciji RS za okolje bodo pripravili predavanje in okroglo mizo na temo poplav, Direkcija RS za vode pa bo imela dan odprtih vrat na osmih lokacijah vodne infrastrukture po Sloveniji. V Ljubljani bo potekal posvet z naslovom Voda za trajnostni razvoj, ter protest za Muro, ki ga pripravlja  Zveza društev Moja Mura, ki vodi kampanjo Rešimo Muro, potem ko vlada še ni sprejela uredbe, ki bi Dravskim elektrarnam Maribor odvzela koncesijo za gradnjo hidroelektrarn na Muri. Protestniki se bodo zbrali na Trgu republike in se nato sprehodili do vladnega poslopja in državnega zbora.V Mariboru bodo danes osveščali o pomembnosti ločevanja odpadkov, predvsem nevarnih, v Novi Gorici pa pripravljajo izobraževalne delavnice. Tam se bo odvil tudi posvet z naslovom Pijmo vodo iz pipe, ki ga organizira družba Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva.