Trajnostna prihodnost Hrastnika

Vir fotografije: FB stran Občine Hrastnik
Vsi vemo, da je avtomobilov vedno več, parkirišč pa vedno primanjkuje. Občina Hrastnik se je zato odločila urediti parkirišče v Turju. 
Parkirišče je Občina uredila v sodelovanju s krajani KS Turje-Gore, obenem pa je bilo prestavljeno tudi ekološki otok v center Turja (zraven avtobusne postaje). Glavni vzrok, da so se odločili za premestitev je, da se je obstoječa lokacija uporabljala kot nelegalno odlagališče kosovnih odpadkov, kar seveda ni v skladu z “zelenim” okoljem.
Na ekoloških otokih okrog blokovskih naseljih in stanovanjskih hiš se ločeno zbira odpadke, kot so EMBALAŽA (rumen zabojnik), STEKLO (bel zabojnik), PAPIR IN KARTON (moder zabojnik) ter BIORAZGRADLJIVI ODPADKI (rjav zabojnik), niso pa odlagališče za kosovne odpadke, avtomobilske gume in gradbeni material.
Kam torej s kosovnimi odpadki, avtomobilskimi gumami in gradbenim materialom?
Če lahko, kosovne odpadke in gume odpeljite v Zbirni center Unično – Ceroz, gradbene odpadke pa na deponijo gradbenih odpadkov Neža v Trbovljah, ki deluje v okviru CEROZ-a. Odvoz kosovnih odpadkov pa poteka tudi vsak prvi delovni ponedeljek in torek v mesecu, po priročnem sistemu od vrat do vrat. Vaša dolžnost je le, da obvestite Komunalo Hrastnik d.o.o. o vrsti in količini kosovnih odpadkov do petka, do 14. ure, pred 1. ponedeljkom v mesecu.
Občina Hrastnik je prepričana, da bomo z ozaveščenim ravnanjem ohranili Hrastnik lep, čistejši in zelen.