Nekatera podjetja so ali še bodo delavcem tudi letos izplačala del plače iz naslova uspešnosti poslovanja. Bolj pogosta kot 13. plača pa so izplačila t. i. božičnice, ki predstavlja nagrado ob koncu leta. Pri nekaj naključnih podjetjih je bilo preverjeno, ali bodo izplačala božičnico oziroma 13. plačo. Plačila iz uspešnosti poslovanja so sicer od letos davčno razbremenjena. 

Krkini zaposleni in njihovi delavci, ki delajo prek zaposlitvenih agencij, bodo prejeli dobrih 1300 evrov bruto božičnice. Višina bruto izplačila je za vse sodelavce enaka, božičnico pa bodo izplačali 20. decembra, so pojasnili v družbi.

V Telekomu Slovenije bodo zaposlenim izplačali božičnico v višini 70 odstotkov zadnje znane povprečne bruto mesečne plače v Sloveniji, izplačilo 13. plače pa je vezano na preseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Nova KBM bo vsakemu zaposlenemu izplačala slabih 920 evrov bruto božičnice.

V POZAVAROVALNICI SAVA, ABANKI IN NLB BOŽIČNICE NE BO

V Pozavarovalnici Sava so pojasnili, da božičnic ne izplačujejo. Skladno s kolektivno pogodbo zaposlenim izplačajo plačo iz naslova uspešnosti v posameznem letu, če je dosežen določen odstotek donosnosti na kapital, kar je tudi osnova za določanje višine te plače. Decembra izplačajo polovico te plače, in sicer na podlagi ocene rezultata poslovnega leta oz. na podlagi doseženega rezultata na zadnji septembrski dan. Preostanek izplačajo po zaključku poslovnega leta, ko so poslovni rezultati potrjeni in revidirani.

Božičnice prav tako ne bodo izplačali v Abanki. Kot so pojasnili, so njihovi zaposleni, ki pri delu dosegajo nadpovprečne rezultate, lahko nagrajeni z mesečnim gibljivim delom plače skladno z internimi pravili. Banka ima vzpostavljene ustrezne nagrajevalne sheme, posebej tudi za nagrajevanje zaposlenih v komercialnih delih banke, so dodali.

Podobno velja za NLB. Tam nagrade za poslovno uspešnost izplačujejo v primeru preseganja poslovnih rezultatov, česar pa v banki še niso mogli potrditi. So pa poudarili, da so letošnji rezultati poslovanja zelo dobri in stabilni.

V NEKATERIH PODJETJIH ŠE NEODLOČENI

V Cinkarni Celje so 13. plačo izplačali že junija, glede izplačila božičnice pa se še niso odločili. V Hidrii so pojasnili, da bodo zaposlene tudi letos ustrezno nagradili, konkretnih številk pa niso želeli razkriti.

V skupini Elektro Primorska zaposlenim v primeru doseženih temeljnih poslovnih ciljev iz letnega poslovnega načrta ob zaključku leta izplačajo nagrado, katere višino določijo ob zaključku poslovnega leta. Izplačajo jo v dveh obrokih, in sicer vsem zaposlenim v enakem znesku. Dejansko višino nagrade določita uprava družbe in sindikat s posebnim sporazumom. Podobno velja za Elektro Gorenjska. Gen-I pa bo zaposlenim izplačal božičnico v višini povprečne slovenske plače.

V Cosylabu božičnice ali 13. plače ne izplačujejo.

V Luki Koper, Mercatorju, Pošti Slovenije, Zavarovalnici Triglav, Intereuropi, Petrolu in Slovenskih železnicah odločitve o morebitnem izplačilu božičnice še niso sprejeli.

IZPLAČILA IZ USPEŠNOSTI POSLOVANJA SO OD LETOS DAVČNO RAZBREMENJENA

Zakon o dohodnini namreč določa, da zaposleni ob izplačilu 13. plače ali drugače imenovane nagrade za poslovno uspešnost enkrat v koledarskem letu od izplačila plačajo zgolj prispevke za socialno varnost, znesek do 100 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih pa je oproščen plačila dohodnine. Prejemek do 100 odstotkov povprečne plače se tako ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.