Občini Litija in Šmartno pri Litiji bosta s februarjem ponudila storitev brezplačnih prevozov starejšim občanom in občankam na domačem območju. Storitev bo v obeh občinah omogočena v sodelovanju z Zavodom Sopotnik. Prvi teden v februarju naj bi zaživel sistem prevozov, ki je že v pripravi.

Želimo primoči k mobilnosti starejših občanov s poslanstvom zavoda Sopotniki, ki se glasi: Želimo preprečiti ali prekiniti izoliranost in osamljenost starejših prebivalcev iz predvsem manjših odročnejših krajev, ki zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali slabih prometnih povezav skoraj ne zapuščajo doma. Z brezplačnimi prevozi jim omogočamo, da se udeležujejo kulturnih dogodkov, srečanj društev, obiskujejo prijatelje, gredo k zdravniku ali pa v trgovino. Tako lahko, ne le samostojno in brez skrbi, temveč tudi spletajo nova poznanstva in prijateljstva, ter ohranjajo družabne stike s širšo okolico, ki jim je sicer brez avta predaleč in s tem nedosegljiva.

Poleg prevozov je starostnikom zagotovljeno tudi spremstvo prostovoljca, ki jih po potrebi pospremi k zdravniku, po nakupih ali drugih opravkih in jih počaka ter odpelje nazaj domov.