Fotografija je simbolična

Občina Trbovlje je objavila javni razpis za oddajo dveh tržnih stanovanj z javnim zbiranjem ponudb v najem.

Tržno najemno stanovanje je stanovanje, ki se oddaja prosto na trgu. Najemnina se oblikuje glede na zakonitosti trga (osnova lokacije, velikost in starost stanovanja, opremljenost, ponudbe in povpraševanja na trgu …). Pri najemu tržnega najemnega stanovanja mora najemnik najemodajalcu izročiti varščino, s čimer se zaveže, da bo s stanovanjem ravnal skrbno.

Izbirali boste lahko med dvema stanovanjema, ki se nahajata na naslovih Trg revolucije 2 a (v 12. nadstropju) in Obrtniška cesta 8 (v kletni etaži). Stanovanji, v izmeri 59,64 m2 in 53,18 m2 , imata določeni izklicni najemnini v višini 300,52 EUR in 243,33 EUR.

Rok za zbiranje ponudb je do vključno 31. maja do 11. ure (ponudba mora biti predložena v zaprti kuverti), odpiranje ponudb bo prav tako 31. maja 2023 ob 16. uri. Upoštevane bodo samo pravočasne in popolne ponudbe ter ponudbene najemnine, ki bodo enake ali višje od izklicne najemnine.

 Razpis in vlogo najdete na tej povezavi https://www.trbovlje.si/objava/758598