Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje – spremembe št. 2.

Zainteresirano javnost obveščamo, da poteka v času od 21. junija, 2018 do 20. julija, 2018 javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trbovlje – spremembe št. 2.

Dopolnjen osnutek je javno razgrnjen pred pisarno št. 51 na Oddelku za okolje in gospodarske javne službe Občine Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje. Gradivo je javno dostopno tudi na povezavi  www.opn.si/trbovlje.

V času javne razgrnitve bo potekala tudi javna obravnava, ki bo potekala v sredo 11. julija, 2018 ob 16. uri v mali sejni sobi Občine Trbovlje.

Javnost lahko aktivno sodeluje

V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev OPN št. 2. Pripombe in predloge se lahko poda pisno v elektronski obliki na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, po elektronski pošti na naslov [email protected] ali pisno z vpisom v knjigo pripomb in predlogov ter ustno na zapisnik.

Ne zamudite roka!

Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve.