Zagorje ob Savi, 14. junij 2017 – Prvo delovno srečanje na področju socialnega varstva v Zasavju je potekalo v Zagorju, v torek, 13.junija 2017 na pobudo Društva za kakovost življenja Spiritual pod okriljem Regionalne razvojne agencije Zasavje v sodelovanju s Centrom za socialno delo Trbovlje, in Regionalnim centrom nevladnih organizacij Zasavje (ZLHT).

vir: arhiv RRA Zasavje

Srečanja se je udeležilo 45 predstavnikov iz različnih organizacij, tako s področja sociale, šolstva, policije, zavoda za zaposlovanje, mladinskega dela, zdravstva iz javnih zavodov, predstavniki nevladnih organizacij in gospodarstva.

Osrednji namen je krepitev medinstitucionalnega sodelovanja ter vzpostavitev načrtov za realizacijo posameznih ciljev in predlaganih ukrepov v dokumentu RIN 2017-2020 (Regijski izvedbeni načrt na področju socialnega varstva).

V ospredju so bili programi za otroke, mladostnike in družine, preventivno delo z osnovnošolci, srednješolci in starši, programi za starejše in invalide ter gibalno ovirane ter aktivacijski načrt za zaposlene, brezposelne ter materialno socialno ogrožene. Nekatere projektne ideje so se pričele snovati že na majskem posvetu nevladnih organizacij in so se s pomočjo preostalih deležnikov na tem srečanju le nadgrajevale.

Stična točka vseh navedenih področij je prepoznana potreba po vzpostavitvi lokalnih socialno-informacijskih točk, ki bi omogočale hitrejši in lažji pretok informacij iz nabora vseh ponudnikov in storitev, ki so občanom na voljo na področju socialnega varstva.

Anja Kurent, Društvo Spiritual