Neurje, ki se je razbesnelo nad občino Šmartno pri Litiji 28. avgusta, je po oceni šmarske občine za 650.000 evrov. Po 250 tisoč evrov na objektih in infrastrukturi ter 150 tisoč za sanacijo plazu.

Neurje z močnim vetrom, nalivi in točo je tisti usodni ponedeljek zajelo precejšnje območje občine. Največ škode je bilo povzročene na objektih, prometni infrastrukturi in poljščinah. Meteorna voda je zalivala objekte, močan veter je razkrival strehe in podiral drevesa, toča pa je uničevala kmetijske pridelke, največ škode je bilo na koruzi in v vinogradih ter vrtninah.

Naj spomnimo, da je med drugim odkrilo streho župnišča in župnijske cerkve Sv. Martina v Šmartnem ter približno 3500 kvadratnih metrov strehe industrijske cone v bivši IUV. Sprožen je bil tudi eden večjih zemeljskih plazov v naselju Jelša.

Po dosegljivih podatkih so v intervenciji sodelovala praktično vsa gasilska društva, delavci koncesionarja za vzdrževanje občinskih cest – podjetja Trgograd in občinska vzdrževalca.

Gasilci želijo od občine povrnitev stroškov intervencije

Po poročilu Gasilske zveze Šmartno, je v intervenciji sodelovalo 105 gasilcev, uporabljenih je bilo 14 gasilskih vozil in skupno opravljenih 45 ur dela. Gasilci od občine pričakujejo, da jim bo povrnila stroške intervencije v višini 8.500 evrov, ki so nastali zaradi porabe goriva, čiščenja oblek, poškodovanega oziroma uničenega orodja, zamenjave cevi in čiščenje motornih črpalk.

Sedaj je odločitev na občinskem svetu, na kakšen način in kdaj bodo svojim gasilcem povrnili stroške, ki so nastali pri intervenciji.