Vlada sprejela program zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik

VIR: RTH

Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela program zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) za obdobje od 1. januarja letos do 31. decembra 2020. Slovenski državni holding (SDH) je vlada medtem pozvala, naj čim bolj zniža stroške gospodarjenja s premoženjem RTH.

 

V obdobju programa bodo dokončana nerealizirana dela iz spremenjenega srednjeročnega programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2013-2018. Izvedli bodo tudi aktivnosti za dokončanje upravnih postopkov za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti za celotni pridobivalni prostor Trbovlje-Hrastnik. SDH je vlada pozvala, naj upravlja kapitalsko naložbo države v podjetju tako, da bodo proračunska in lastna sredstva družbe gospodarno porabljena za dokončanje del, ki niso bila izvedena do leta 2018, ter za dela, ki jim izvajalec nadzora določi prioriteto, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Na holding je vlada naslovila tudi poziv, naj zagotavlja, da bo RTH v likvidaciji pospešeno izvedel potrebne aktivnosti v povezavi z odprodajo nepremičnega in premičnega premoženja družbe. Tako bi se čim prej in čim bolj znižali stroške gospodarjenja s tem premoženjem oziroma povezanimi aktivnostmi ter izvajalci.

RTH bo za program zapiralnih del po posameznih programskih sklopih, ekološko-prostorsko sanacijo in postopke za zapustitev rudnika iz proračuna prejel 3,1 milijona evrov. Gre za del sredstev iz sklepa o državnih pomočeh za zapiralne ukrepe med letoma 2010 in 2018, ki niso bila porabljena v celoti. Novela zakona o zapiranju rudnika, s katero se je vnovič podaljšal rok za zapiranje, je začela veljati konec lanskega leta, zakon pa jim omogoča, da vse postopke izpelje ne glede na to, da so veljavne rudniške pravice za njih potekle.