Komunala Hrastnik d.o.o. preklicuje ukrep prekuhavanja pitne vode na območju Čreta, Turje, Gore, Kopitnik, Marno, Unično, Krištandol, Brdce, Zg. del Črdenca.

Prav tako ni več potrebno prekuhavati vode na območjih krajevnih skupnosti Kisovec – Loke, Rudnik – Toplice in Jože Marn.

Ukrep prekuhavanja pitne vode v prehranske namene tako ostaja le še na območju vodovoda ČEČE (naselji Čeče, Ostenk in zaselek Ojstro v Čečah).