Kaj se dogaja v Trbovljah? Nepotizem, korupcija?

Po nedavnem poročanju časopisa Delo, naj bi se v Trbovljah odvijale čudne, če ne že kar nečedne zgodbe med Občino Trbovlje, ki jo predstavlja županja Jasna Gabrič in zakoncema Almo ter Primožem Urbanija, ki se z županjo očitno dobro poznajo, saj so po poročanju časnika, člani družine Urbanija oddali stanovanje v najem trboveljski županji kmalu po njeni izvolitvi na lokalnih volitvah leta 2014.

Po poročanju Dela, je trboveljska občina v postopku javnega naročanja oddala 40 tisočakov vreden posel za investicijsko vzdrževanje občinskih stanovanj, kar naj bi bil šolski primer najvišje stopnje korupcijskega tveganja. Izbrana ponudnika sta zakonca Alma in Primož Urbanija, ki povrhu že od volitev poslujeta z županjo.

Po javno dostopnih podatkih poslovanja trboveljske občine s podjetjem AA Gradingom Primoža Urbanije, ki ga je leta 2010 ustanovila tedaj še Alma Ajkunić in, ki je leta 2013 prešlo v stoodstotno last sedanjega lastnika, je moč videti finančne transakcije od nakazil za spodbude za pospeševanje podjetništva do različnih sklenjenih poslov. Spodbude podjetju AA Grading so nanesle dobrih 9.000 evrov, do danes sklenjenih poslov pa je bilo od zgolj leta 2015 (pred tem ni bilo medsebojnega poslovanja) za slabih 140.000 evrov.

Naše okolje Alme Urbanija od začetka županovanja Gabričeve močno povečalo promet!

Še eno razkritje novinarke Dela, ki je skrb vzbujajoče. V času mandata Gabričeve je bilo zelo intenzivno tudi sodelovanje trboveljske občine s podjetjem Naše okolje, družbo za promet z nepremičninami, ki jo stoodstotno obvladuje Alma Urbanija. Prihodki Urbanijinega podjetja od leta 2015 do danes skupno dosegajo že 870.000 evrov, Delo še poroča, da je bilo samo v letu 2015 prometa za več kot 268.000 evrov in da podjetje z občino Trbovlje in da ga toliko pred tem ni ustvarilo niti v dveh letih skupaj; v letih 2013 in 2014 skupaj le za 205 tisočakov.

županja Jasna Gabrič: vir FB

Občinsko javno naročilo. Od ponudb do izbora Urbanije.

Pa poglejmo še kako je po poročanju Dela oktobra lani potekalo občinsko javno naročilo za izvedbo investicijsko-vzdrževalnih, obnovitvenih in intervencijskih del v občinskih stanovanjih. Štirje občinski uslužbenci podrejeni županji Gabričevi so sestavljali komisijo za izbor. Na občino so prispele tri ponudbe; Naše okolje Alme Urbanija – 39.705 evrov, AA Grading Primoža Urbanija – 46.746 evrov in Ahac Inženiring – 59.898 evrov. Najugodnejši ponudnik je bilo Naše okolje Alme Urbanija, zato bi bilo logično, da je tudi izbrano. Ker pa ni bilo priložene menice in ker jo Urbanijeva ni želela priložiti, kljub pozivu komisije, je bilo seveda izbrano podjetje njenega moža Primoža Urbanija AA Grading, ki je bilo drugo najugodnejše in bo za posel iztržilo dobrih 7.000 evrov več. Zanimivo je tudi, da se tretji ponudnik, s sicer presenetljivo visoko, skoraj 14 tisočakov višjo ponudbo ne bo pritožil na izbor.

Strokovnjaki s področja javnega naročanja opozarjajo, da povezanost med ponudniki lahko vodi do medsebojnega usklajevanja in predstavlja veliko tveganje za korupcijo. Pod vprašajem pa je tudi objektivno odločanje funkcionarke, ki je v najemniškem odnosu s ponudniki.

Na naš članek se je preko odvetniške družbe odzvala Alma Urbanija in Naše okolje, ki zahteva objavo svojega stališča, kar z veseljem objavljamo. Ob tem le še dodajamo, da smo članek pripravili na podlagi članka časnika Delo iz katerega smo povzeli vsebino in to tudi navedli.

»Odgovor in prikaz drugih oziroma nasprotnih dejstev na prispevek z naslovom: Vroča trboveljska stanovanja, objavljen 26.1.2018.

Družina oziroma družinski člani družine Alme Urbanija niso oddali stanovanja v najem županji Občine Trbovlje, Jasni Gabrič. Tudi ne drži, da bi družba Naše okolje d.o.o. močno povečala poslovanje z Občino Trbovlje v času županovanja Jasne Gabrič. Družba Naše okolje d.o.o. je z Občno Trbovlje intenzivno poslovala že v letu 2012, ko je bil župan Vili Treven, izvajala je investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjih. Številke, ki so v prispevku navedene kot promet Občine Trbovlje z družbo Naše okolje, ne predstavljajo v celoti plačila za storitve, pač pa so v njih zajeta vsa plačila, ki jih je s strani Občine Trbovlje prejela družba Naše okolje, vključno torej tudi subvencije najemnin, ki jih plačuje občina upravnikom stanovanj.

Primer javnega naročila na katerem je bila najugodnejša ponudba družbe Naše okolje, pa je bil posel kasneje sklenjen z drugim najugodnejšim ponudnikom, družbo AA Grading, je prikazan z namernim spregledom okoliščine, ki je onemogočila sklenitev posla. Naše okolje je zamudilo rok za dopolnitev ponudbe s predložitvijo menice iz razloga nepredvidene in nepreprečljive zadržanosti direktorice družbe, edine pooblaščene v družbi za podpis menice, ki je takrat rodila. V teh okoliščinah pravočasna pridobitev menične izjave ni bila mogoča.

Alma Urbanija in Naše okolje

zanju po pooblastilu Odvetniška družba Pirc Musar & partnerji, o.p., d.o.o.«