Prejšnji teden so bila na seji Koordinacijske skupine za reorganizacijo in modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot v Republiki Sloveniji, ki jo vodi ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, predstavljena izhodišča za izvedbo reorganizacije in modernizacije državnega upravnega sistema. Iz obstoječih 58 upravnih enot bi se ustanovilo 12 upravnih enot – v vsaki statistični regiji ena, preostale upravne enote pa bi postale izpostave in bi izgubile samostojnost.

 

V Zasavju bi se tako zaenkrat samostojne upravne enote Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Litija združile v UE Zagorje ob Savi. Nova upravna enota UE Zagorje ob Savi bi od vseh na novo organiziranih izpostav prevzela reševanje zadev na področju tujcev, gradbenih zadev in podpornih nalog (področje financ in kadrov).

S sprejetjem predlagane reorganizacije bi se storitve državne uprave oddaljile od svojih uporabnikov, na kar so v svoji pobudi županu Trbovelj in občinskem vodstvu opozorila svetniška skupina SDS Trbovlje. Županu so predlagali, da na naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Trbovlje uvrstijo razpravo na temo “Problematika ukinjanja upravnih enot v Republiki Sloveniji” in na sejo povabijo tudi ministrico Ajanović Hovnikovo ter načelnico upravne enote Trbovlje.

Ali bodo trboveljski občinski svetniki razmišljali složno in nasprotovali predlogu reorganizacije upravnih enot, saj bi s tem upravna enota Trbovlje izgubila samostojnost, njeni uporabniki pa bi se bili primorani voziti v sosednjo občino urejati zadeve?

O problematiki, ki se tiče mnogih krajev v Sloveniji, bomo zagotovo še pisali.