Kot so lani v jeseni obljubili na občini v Litiji (Končno je uspelo v Litiji bo VDC) in Varstveno delovnem centru v Zagorju (VDC), je takoj po novem letu odprla vrata enota VDC in sicer v novih prostorih Medgeneracijskega središča Šmelc v Litiji.

Doslej so morali odrasli s posebnimi potrebami iz občin Litija in Šmartno pri Litiji vsak dan na delo in dnevno bivanje v Zagorje, sedaj ponosni in nad vse srečni sporočajo, da jim ne bo več potrebno na vsakodnevno dolgo pot, ampak bodo dneve preživljali v dnevnem delovno varstvenem centru kar blizu svojih domačih krajev.

Povsem nove, sodobne, svetle in na novo opremljene prostore bo dnevno obiskovalo 18 odraslih oseb s posebnimi potrebami, nekaj je tudi takšnih, ki doslej niso obiskovali VDC-ja. Sicer je VDC-ju namenjenih slabih 350 kvadratnih metrov površin.

Uporabniki centra bodo začeli izdelavo izdelkov iz lastnega programa VDC Zagorje, iskali pa bodo tudi nove možnosti za dela, ki bodo uporabnikom dala več možnosti za kakovostnejše življenje. Po informacijah, ki smo jih pridobili, pa se tudi občina trudi, da bi pomagala zagotoviti še več dela za varovance.

Poleg tega je občina vzpostavila nove avtobusne linije iz bolj oddaljenih krajev, kot sta Gabrovka in Vače, tako da bodo varovanci imeli tudi javni prevoz za vožnjo na delo in varovanje v Litijo. Po tri avtobusne linije dopoldan in tri popoldan, lahko poleg uporabnikov VDC-ja že koristijo tudi šolarji, delavci in vsi ostali občani.

foto: Šmelc Litija

Najemnino VDC-ja subvencionirata obe občini, tako Litija nameni 2 evra in Šmartno 0,83 evra za kvadratni meter površine, kar pomeni slabih 288 evrov za šmarsko in slabih 574 evrov na mesec za litijsko občino, kar pomeni skupaj slabo tretjino celotne najemnine.

Na novo je v litijski enoti VDC-ja dobilo delo šest ljudi, štirje redno zaposleni delavci in dva preko javnih del.

»In končno je zgodba razvpitega litijskega SVC-ja srečno zaključena, kajti po vseh mogočih zapletih in »nagajanjih« je stavba polna do zadnjega kotička in živi ter diha s polnimi pljuči, tako kot je bilo vseskozi na občini tudi zamišljeno,« še ponosno poudari naš sogovornik, litijski podžupan Boris Doblekar.