četrtek, januar 17, 2019

V Litiji in Šmartnem bodo v februarju zaživeli breplačni prevozi starejših...

Občini Litija in Šmartno pri Litiji bosta s februarjem ponudila storitev brezplačnih prevozov starejšim občanom in občankam na domačem območju. Storitev bo v obeh...

ZASAVJE