Virus SARS-CoV-2 je v Sloveniji okužil 1473 oseb, od tega je bilo 35 oseb iz zasavska statistične regije. 108 oseb je za posledicami bolezni covid-19 žal umrlo.

Vlada je v času razglašene epidemije zaradi nalezljive bolezni covid-19 sprejela akte in ukrepe, s katerimi je želela zajeziti širjenje novega virusa. Tretji odstavek 8. člena Zakona o nalezljivih boleznih namreč določa, da ima vlada pristojnost uporabe ukrepov iz tega zakona, če se pojavi nevarnost nalezljivih bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje prebivalcev.

Trenutne epidemiološke razmere ne predstavljajo epidemije nalezljive bolezni, še vedno pa obstoji nevarnost širjenja nalezljive bolezni. Zato vsi akti in ukrepi, ki do 1. junija niso bili odpravljeni, veljajo še naprej do njihove spremembe ali preklica.

Poleg ostalih predpisanih higienskih ukrepov je OBVEZNO NOŠENJE ZAŠČITNIH MASK:

  • v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od enega in pol metra,

  • v javnih prevoznih sredstvih,

  • pri osebah z respiratornimi obolenji,

  • pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,

  • pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,

  • pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami.