Planinsko Društvo Litija ima državne prvake v tekmovanju Mladina in gore. Mlade planinke z največ znanja v Sloveniji so Nuša Šef, Pina Lucija Golouh, Maša Kristina Jere in Vita Viktorija Jere. Mentorica ekipe je bila Maja Bregar. 

 

Ekipa OŠ Šmartno pri Litiji je v finalu, v katerega se uvrsti 8 ekip, zasedla 3. mesto. Ekipa OŠ Litija je bila 11. kar je še vedno v prvi polovici vseh ekip, ki so se uvrstile na državno tekmovanje. Srednješolske ekipe pa so se uvrstile na 6., 14. in 16. mesto.

Šolsko športno tekmovanje Mladina in gore je ekipno tekmovanje, namenjeno osnovnošolcem zadnje triade. Mladi tekmujejo v znanju, veščinah in izkušnjah z vseh področij in oblik planinskega delovanja. Začetki tekmovanja segajo v leto 1988, ko je bilo prvič organizirano srečanje planinskih skupin, ki so delovale na osnovnih šolah pod okriljem Mladinskega odseka Planinskega društva Domžale. Naslednje leto so tekmovanje izvedli na državni ravni. Zaradi povečane udeležbe od leta 2000 predtekmovanje za uvrstitev na državno tekmovanje poteka na regijski ravni.