Množični mediji oz. sredstva množičnega obveščanja so občila, ki so namenjena predvsem doseganju širše javnosti. Izraz je nastal že v dvajsetih letih prejšnjega stoletja na Zahodu, ko so se pojavila velika radijska omrežja in časopisi ter revije z veliko naklado. Danes pa se izraz množični mediji najpogosteje uporablja za opis množičnih elektronskih občil, kot so radio, televizija in internet.

 

“Množični mediji so postali del rituala vsakdanjega življenja. Lahko bi rekli, da so postali že skoraj nezavedni del posameznikovega okolja, saj jih vsak posameznik v sodobni družbi potrebuje za komuniciranje, informiranje, delo, itd. Mediji nas obkrožajo že od rojstva dalje, oblikujejo nam podobo o svetu in so pomemben agent v procesu socializacije posameznika v družbi ter imajo velik vpliv pri oblikovanju odnosov pri ljudeh. Komercializacija medijev je posledica zmage kapitalističnega postsocializma , časa, kjer je glavni cilj predvsem večanje dobička. Po svetu se je prvotno začela s privatizacijo in posledično s prehodom medijske industrije v roke zasebnih lastnikov, ki medije vodijo po kapitalističnih načelih in si na ta način podrejajo celotno strukturo medijev.” 

Patricija Gorenc

Množični mediji imajo zato hote ali nehote veliko vlogo pri oblikovanju našega pogleda na svet. Zato je pomembno, da sledimo informacijam, ki jih posredujejo neodvisni mediji oziroma smo dovolj odprti, da beremo ali poslušamo informacije v več različno opredeljenih medijih, da si lahko sami ustvarimo objektivno sliko o neki temi.