V torek popoldne je spet gorelo – tokrat na travniku v naselju Zabreznik. Požar je bil sicer manjši – raztezal se je na okoli 20 kvadratnih metrov površine, pogasili pa so ga gasilci PGD Izlake in PGD Zagorje mesto.

 

Zaradi pogostih požarov v naravi ni odveč poudariti, da je v  Republiki  Sloveniji  razglašena velika požarna ogroženost in zato je kurjenje v naravnem okolju PREPOVEDANO.  Z  dnem  razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju  poleg  požiganja  in  odmetavanja  gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki  lahko povzročijo  požar,  prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih  ob  infrastrukturnih  objektih,  kuriti  kresove, izven pozidanih površin  uporabljati  predmete,  naprave  ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Večino požarov v naravi povzroči človek zaradi malomarnosti in nevednosti. Že povsem majhna iskrica lahko v naravi hitro zaneti požar velikih razsežnosti. Na širjenje požara vplivajo predvsem vrsta vegetacije, hitrost in smer vetra, razgibanost terena in temperatura ter vlažnost zraka – pod določenimi pogoji se lahko požar širi tudi s hitrostjo več kot 100 km/h. Pri gorenju organskih  snovi  se  sproščajo  visoke  temperature in škodljivi plini, ki onesnažujejo ozračje. Na pogorišču se zaradi uničenja zgornje plasti zemlje lahko spremeni vegetacija in se poveča erozija. Ogrožene so tudi številne živalske vrste.

Kaj storiti, ko v naravi zagori?
Ostanemo  mirni.  Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar  z  razpoložljivimi  sredstvi  (voda, zemlja, pesek, lopata, grablje, odeja  ipd.), če pa požaru sami nismo kos, se umaknimo na varno in o požaru obvestimo Center za obveščanje na številko 112.