Tudi Zagorje ob Savi prejelo lep znesek za njihove projekte

Na spletni strani Vlade RS si je mogoče prebrati, koliko sredstev je Vlada namenila kateri od slovenskih občin za njihove projekte. Nihče ne trdi, da so bili omenjeni projekti v celoti financirani s strani države, pa vendar gre za precejšen finančni delež v projektih, ki morda sicer ne bi bili uresničeni.
Občina Zagorje ob Savi je prejela sredstva v višini 41.779.186 € za naslednje projekte:
Projekt Vrednost projekta v €  Čas izvedbe
Avtomatizacija in digitalizacija proizvodnega procesa varovalk in odklopnikov v ETI-ju 14.967.000,00 30. 6. 2024
Kolesarska steza Zagorje – Orehovica 6.403.832,00 2023
Sanacija brežin Šklendrovec nad cesto Litija-Zagorje – galerija Šklendrovec 5.336.115,94 2023
Rekonstrukcija Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski v Izlakah 3.351.300,00 30.06.2023
Rekonstrukcija in dozidava glasbene šole Zagorje 2.540.000,00 realizirano
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 1.377.300,00 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 1.377.300,00 30.09.2023
Ureditev Ekonomske poslovne cone Zagorje ob Savi 989.445,46  31.12.2021
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000,00 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 – srednja Sava 774.000,00 realizirano
Sanacija plazu Pušave zaradi neurja s poplavami avgusta 2020 750.000,00 realizirano
Prizidek k centralni enoti in ureditev mansarde Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi 681.000,00  junij 2022
Energetska prenova Osnovne šole Toneta Okrogarja 670.102,00 realizirano
Obnova odrske tehnike v Kulturnem centru Delavski dom v Zagorju ob Savi 496.000,00 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi poplav decembra 2017 330.127,00 realizirano
Nadomestna gradnja mostu čez Šklendrovec 310.829,00 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami julija 2019 242.016,00 realizirano
Sofinanciranje nakupa nujnega reševalnega vozila za Zdravstveni dom Zagorje ob Savi 58.680,00 realizirano
Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje Ob Savi (nakup knjižničnega gradiva) 37.335,00 2020–2021
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami julija 2018 36.334,00 realizirano
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000,00 2020-2021
Konservatorsko restavratorski poseg na lesenem poznobaročnem ohišju za Marijin kip v župniji Zagorje ob Savi 10.180,00 2021-2022
Obnova kora v cerkvi sv. Martina na Šilentaboru v župniji Zagorje 7.290,00 2021-2022

 

Občina Zagorje pa je za svoje projekte prejela tudi nekaj evropskih sredstev; o tem lahko preberete na tej povezavi: https://www.gov.si/zbirke/seznami/projekti-po-obcinah/zagorje-ob-savi/

O tem, kaj meni glede dodelitve sredstev za projekte v občini Zagorje ob Savi, smo vprašali Alenko Forte, kandidatko na listi SDS na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Za katerega od naštetih projektov se najbolj veseli, da so prejeli sredstva?
Glede odobrenih projektov, ki jih je ta Vlada (so)financirala ali odobrila za financiranje, je težko izbrati samo enega, saj je vsak na svojem področju pomemben. Če pa že moram izbirati, potem je to gotovo investicija v obnovo Doma Polde Eberl Jamski v višini 3,3 milijone evrov, s katero se bo izboljšal bivalni standard varovancev, pa tudi delo zaposlenih bo lažje. Standardi se spreminjajo, zato je treba stalno skrbeti za posodabljanje in obnavljanje javnih ustanov, še posebej tistih, ki skrbijo za naše starejše in obnemogle.