Vir fotografije: FB stran SDS-Slovenska demokratska stranka

Danes so se nakazila lahko razveselili tisti, ki imajo veliko družino.

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji.

Znesek dodatka za veliko družino je bil usklajen z rastjo cen življenjskih potrebščin. Družine s tremi otroki so tako prejele dodatek v višini 424,30 €, družine s štirimi ali več otroki pa kar 515,60 €. Dodatek se izplača v enkratnem znesku.

Dodatek za veliko družino je danes prejelo 29.877 družin, in sicer je vlada temu namenila 13,1 milijona evrov.

Jutri pa lahko pričakujete še eno nakazilo in sicer solidarnostni dodatek v višini 150€ boste (med drugimi) prejeli upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in sicer tisti s tremi otroki 150€, družine s štirimi ali več otroki pa 200€.